Tags

, , , , ,

Diagnosbärarna i världens första och sannolikt fortsatt enda ideella patientförening för sällsynta aortasjukdomar så som AAA (abdominellt aortaaneurysm), AA (aortaaneurysm) och AD (aortadissektion) “Aortadissektion Föreningen Skandinavien” har tillsammans utsett Snöleoparden till “sitt” djur för diagnoserna AA, AAA och AD (och relaterade sällsynta aortasjukdomar).

panthera unica 2 ad sidan

Grattis till allesammans som kom med så fina förslag – allt från kameleonten, örnen, elefanten, lejonet, katten, kobran mm – alla med lysande motiveringar.

Snöleoparden valdes med motiveringen att det är ett sällsynt rovdjur, som inte kan ryta, och som därmed är “tyst och farlig/dödlig” – två saker som hänger ihop med diagnoserna i patientföreningen. Dels är diagnoserna sällsynta, och de som överlevt att insjukna i dessa diagnoser akut är än mer sällsynta. Dessa aortasjukdomar kallas på engelska för “silent death” – vilket också kan symboliseras av detta vackra tysta rovdjur.

snöleopard bra dag ny blå

Att Snöleoparden dessutom lever ensam en stor del av sitt liv – kan också överföras på de som överlevt AAA, AA eller AD – då många, sällan eller aldrig, mött någon annan diagnosbärare.

I och med detta antas också Snöleoparden som symbol för världsdagen för dessa diagnoser (som ju är samma dag som patientföreningens årsdag) 19:e september.

Läs mer om patientföreningen här:

http://aortadissektion.com/

Läs en engelsk sida om aortadissktionsdagen på Aortic Dissection Awareness Day September 19