Tags

, , , , , ,

Den 19:e September 2014 grundades Aortadissektion Föreningen Skandinavien av 17 överlevare. Den 19:e september 2015 delade patientföreningen ut 8 000 broschyrer om den sällsynta diagnosen aortadissektion till sjukhus i Skandinavien.

Aortadissektion Aortic Dissection Awareness Day

Aortadissektion Aortic Dissection Awareness Day

Nu försöker vi göra den 19:e Spetember till en permanent världsdag för den sällsynta diagnosen aortadissektion. Sedan vi påbröjade detta projekt, har vänner med diagnosen från 16 länder anmält sitt intresse.

Aortadissektion Aortic Dissection Awareness Day DB

Aortadissektion Aortic Dissection Awareness Day

#aorticdissectionawarenessday #aortadissektion

Advertisements