Tags

, ,

7H33 Borås – Föreningsliv. I Borås har vi ett stort föreningsliv. Det finns föreningar för allt från bridge, bowling, teater till självförsvar. En förening vi vill uppmärksamma är en förening som bland annat riktat sig till yngre tjejjer som både ger ökat självförtroende, bättre kondition och en bättre förmåga att skydda sig själv. Under 2011 genomförde man bland annat en kurs för högstadietjejjer på Erikslundsskolan i Borås. Föreningen Självförsvar lär ut tekniken bakom Krav Maga som är ett modernt och realistiskt självförsvar.. Det är en effektiv träningsform, bygger på enkla principer och ger dig en snabb utveckling på kort tid. Men Krav Maga är inte lätt. Att försvara sig själv eller någon man tycker om kanske är något av det svåraste man kan råka ut för i livet. Därför är den viktigaste delen din attityd. Har du rätt attityd är vi övertygade om att denna träning ökar dina odds att hantera en situation som du önskar aldrig dyker upp. Vi tränar försvar mot hot och attacker i olika typer av situationer och miljöer; stående, sittande, liggande, utan vapen, mot vapen, mot flera angripare, i mörker, i trånga utrymmen, i stressade situationer osv. Förutom teknikträning lägger vi mycket stor vikt vid taktik, konflikthantering, kroppsspråk, bemötandepsykologi, kunskaper om nödvärn och stresshantering. Det bästa självförsvaret handlar om att lära sig att undvika hot och våld. Lyckas vi inte med det vill vi avvika så snabbt och säkert som möjligt. Endast i nödfall agerar vi fysiskt enligt de tekniker som vi lärt oss. (läs mer)


Advertisements