Tags

, , , , ,

7H33 Borås – Breaking News. Handelsbanken grundades 1871, och noterades på Stockholmsbörsen 1873 och är därmed det Svenska bolag som varit längst på Svenska börsen. För oss Boråsare som gillar Handelsbanken, så vet vi att banken är mycket traditionsbunden, och det är kanske just detta vi Boråsare gillar. Handelsbanken på Stora Torget ritades av Ivar Tengbom och har sått på samma plats sedan 1915. Förändringar övervägs troligen långt om länge av Handelsbanken, och effekter och konsekvenser analyseras sannolikt noga innan nymodigheter genomförs. TV hade i Sverige premiär redan 1930 på Röda Kvarn i Stockholm, och redan då lade kanske Handelsbankens framtidsstrateger pannorna i djupa veck och började grunna över hur TV skulle kunna komma till nytta. Efter dryga 80 år var det så I fredags dags för världspremiär för Handelbanken med egna TV program. Med programledare så som Claes Åkeson och Pia Sehm, tänker sig Handelsbanken att hitta nya sätt att kommunicera med oss kunder. Nu med hjälp av TV, på ett roligare och intressantare sätt än via traditionella trycksaker. (se Handelsbanken TV– klicka här) Handelsbanken TV är redan från början anpassad till både data, iPad och iPhone – så att man kan se Handelsbanken TV – var som helst, och när som helst. Handelsbanken TV är också noga med konsumentupplysning inför denna nya tjänst och skriver på sin TV sida: “Handelsbanken TV innehåller såväl redaktionella som kommersiella inslag som syftar till att förklara produkter eller tjänster som tillhandahålls av banken. Inslagen i dessa program är inte avsedda att ge personliga investeringsråd eller rekommendationer i ekonomiska frågor. Innehållet i programmet är av allmän nyhetskaraktär och grundar sig på allmänt tillgängliga källor. Uttalanden och lämnad information i programmet är inte avsett att utgöra underlag för beslut i ekonomiska eller andra frågor.

(Källa Wikipedia Television – klicka här, Svenska Handelsbanken – klicka här)

Advertisements