Tags

, , , , , ,

7H33 Borås – Reflektion Världens börser är i gungning. Idag föll den svenska börsen med -4.6% på en dag och har nu tappat -23,7% sedan 1 januari 2011. Samma sak gäller för många av västvärldens börsmarknader där bland annat Frankfurtbörsen föll med över -5,2% under dagen. För oss som inte är experter, kan man läsa i dagens tidningar på nätet: Borås Tidning– Det är väldigt stor oro kring skuldkrisen och dess effekt på det finansiella systemet. Det är en cirkel av onda krafter som skrämmer börsen rejält, säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB aktiehandel.” (läs mer – klicka här). Dagens NyheterDe europeiska börserna fortsatte falla på måndagen. Skuldoron i Europa och USA fortsätter att skrämma investerarna.” (läs mer – klicka här) Svenska Dagbladet ger en djupare analys “Skuldkrisoron i Sydeuropa ligger i botten, framför allt oron för att Grekland inte sköter de åtaganden som krävs för att få ytterligare stöd, medan Italien drar tillbaka delar av sitt utlovade sparprogram. Det gör nu att bland annat italienska räntor stiger till nya höjder. Det väcker i sin tur oro för stora förluster för europeiska affärsbanker, eftersom de äger stora mängder obligationer i de skulddrabbade länderna. – På grund av detta har bankernas egna kostnader för upplåning nått rekordhöjder, eftersom risken för att låna ut till banker har bedömts vara på högsta nivån sedan Lehmankraschen på vissa marknader” (läs mer – klicka här) Börstidningen Dagens Industri skriver “Nedgången på Stockholmsbörsen följde successivt de övriga Europabörserna djupt in på negativt territorium under måndagen. Europa i form av skuldkris och oro för det gemensamma samarbetet kring euron spelade ånyo huvudfiolen.” (läs mer – klicka här).

Summa summarumoch på enklare svenska – med en enkel och kanske allt för naiv tolkning från en Boråsare (kan vara helt fel – men så här skulle det kunna vara) – västvärlden har levt över sina tillgångar och lånat pengar av bland annat Kina. När man skall betala räntor och avbetalningar på lånen så räcker pengarna man får in på skatter och avgifter inte till. Det gör att bankerna i västvärlden börjar få det tufft, då dom inte längre har full säkerhet i sina lån till länder och städer i västvärlden. Räntorna från bankerna går då upp – då risken att inte få betalt ökar- och så växer problemet med att pengarna inte räcker ännu snabbare. För att råda bot på problemet behöver västvärlden sänka sin konsumtion, levnadsstandard och därmed välfärden. Vi behöver betala mer i skatt till staten så att staten kan få starkare finanser. Det är inget beslut som någon politiker som vill bli omvald vågar gå ut med. Därför fortsätter vi konsumera, lånen i västvärlden ökar, och riskerna för banker och långivare fortsätter att öka. Om denna analys stämmer – så kör vi allt längre in i eländet oavsett vad tidningarna skriver kortsiktigt – ända till den dag då vi tänker om och börjar rätta till de grundläggande problemen – om vi inte vill att hela västvärlden skall sluta i konkurs och därmed bli helt utlämnade till långivarnas goda vilja. Vi måste sänka vår konsumtion och levnadsstandard genom lägre löner, högre skatter, ta bort lyxkonsumtion vi ändå inte har råd med, starta upp produktionen i västvärlden igen och sluta köpa varor från Asien och så kallade låglöneländer, och istället själva tillverka och sälja varor till de delar i världen som lånat oss pengar, så att vi kan få loss pengar att betala av våra lån. Fram till den dag då vi ser sådana beslut och åtgärder, så kommer osäkerheten på börser och räntemarknad att fortsätta. Den dagen då vi ser dessa åtgärder, så kräver det samtidigt politisk enighet – för att värna om våra länder och de värderingar och ideal som är basen för våra länder. Och politiskt enighet – det ser vi sannolikt först när alla politiker är medvetna om att inga alternativ finns. Kanske vi i Sverige kan vara först ut i denna process- kanske våra kloka politiker vågar fatta gemensamma beslut för landets och invånarnas bästa – utan att tänka på sina egna personliga ambitioner.

Advertisements