Tags

, , , ,

Staden Borås grundades av kung Gustav II Adolf år 1621. På 1500-talet fanns här bönder som drygade ut försörjningen genom att sälja sitt hantverk, smide och träslöjd. De vandrade över stora delar av landet och sålde sina varor. Detta var förbjudet. Enligt tidens lag skulle all handel ske inom en stads gränser. Detta för att man skulle kunna ta upp tull på varorna och få statliga inkomster av handeln. De vandrande handelsmännen från bygden råkade ibland i slagsmål med representanter för de närmaste städerna, och de blev även anmälda till myndigheterna för sin verksamhet. Våren 1620 skickade västgötarna ett par representanter till kungen för att klaga över hur de behandlades av grannstäderna och för att be att få fortsätta med sin invanda handel. Men kungen gav dem ultimatum: Senast till midsommar ska ni upphöra med handeln – vill ni sen fortsätta måste ni grunda en stad. Böndernas beslut blev att grunda en stad vid kyrkbyn som kallades Torpa, runt den kyrka som vi idag kallar Carolikyrkan i Borås. Till sommaren skickades representanterna åter till kungen för att be om att få stadsprivilegier. Men kungen var inte hemma, han var i Tyskland och bekantade sig för ev äktenskap med Maria Eleonora av Brandenburg.

Den 29 juni 1621 utfärdades “torftiga” – provisoriska – stadsprivilegier. Dessa gav i alla fall boråsarna rätten att tillämpa stadslag (det fanns ju vid denna tid en lag för städerna och en för landsbygden), tillsätta stadsämbeten och “handel och vandel lika med andra städer driva och bruka”. Även om detta privilegiebrev hänvisar till kommande, mer fullständiga privilegier, räknas stadens grundläggning från detta första privilegiebrev. De fullständiga privilegierna utfärdades sedan 25 maj 1622. Stadsvapnet för Borås Stad har hela tiden varit det som beskrivs redan i det privilegiebrev som undertecknades av Gustav II Adolf den 25 maj 1622: “…twå ulle Saxser, den ene medh udden nedh åt, och den andre medh udden upwände…”

Källa: Borås Stadklicka här // 7H33

Advertisements