Tags

, , , ,

Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut av föreningen Svenska Stadskärnor till den svenska stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. 2011 blev Borås utvalt med motiveringen: “Borås är bra på att vara stad och det märks att de satsar på det. Parterna gör målmedvetna långsiktiga satsningar vilka accelererat de senaste åren. Boråsaktörerna visar upp en mångsidig, hög kompetens och drar åt samma håll. Plattformen för utvecklingsarbetet har utvecklats löpande och bygger på en gemensam avsiktsförklaring tillsammans med ett fräscht Borås City AB som nu kompletterats med destinationsbolaget Borås Borås TME. Genom det starka politiska engagemanget har man nått så mycket längre. Borås city andas attraktion och lust!

Källa: Borås Cityklicka här // 7H33

Advertisements