Tags

, ,

7H33 slår ett slag för “Borås City“. På hemsidan skriver Borås City följande: “Borås city skall vara ett självklart mål för alla när det gäller att handla och fungera som en naturlig mötesplats. Det skall vara ett trivsamt restaurangområde och ett kulturellt rekreationsområde. Det skall ha bra kommunikationer och kunna vara väl fungerande för både kontor och bostäder. En levande stadskärna är viktigt för både Boråsaren, besökaren, näringsidkarna, kommunen och ortens övriga näringsliv.Det mest synliga som Mitt i Borås gör är vår-, höst- och julmarknad och framförallt Sommartorsdagarna. Vi anordnar även andra aktiviteter i city under hela året, för att få kunden att välja stan. Vi arbetar också med frågor som är viktiga för ett levande city, så som parkeringsfrågan, gemensamma öppettider, hur ser våra gator ut, vilken butikmix har vi, säkerheten i city med mera. BORÅS CITY jobbar för ett mer attraktivt och lustfyllt city. Fler bostäder, butiker, arbetsplatser, torg och människor i stadskärnan ger ett mer levande city. Det ger stadsliv även på kvällen och en naturlig känsla av trygghet och trivsel. Viskan är viktig för city och har kvaliteter som ska tas tillvara. För att utveckla kvaliteterna i stadskärnan har fastighetsägare, näringsidkare och kommunen tagit fram en gemensam målbild för city.” // 7H33 (läs mer – klicka här)

Advertisements